Babadan Oğula

değişmeyen lezzet

İNSAN KAYNAKLARI

Memoş Tantuni İnsan Kaynakları sayfasına hoş geldiniz.

Memoş Tantuniyi en iyi yansıtan temel değerler gelişim, teknoloji, etik ve toplumsal değerlere saygı, çevre ve sosyal sorumluluk bilincidir.
Kurum vizyonumuz ve değerlerimiz doğrultusunda İnsan Kaynakları olarak hedefimiz; güven duyulan bir iş ortamı ve kurum kültürü yaratmaktır.

Gerekli yetkinliğe sahip, yüksek motivasyonlu, sorumluluk alan, başarılı bireysel ve ekip performanslarıyla Memoş Tantuni’ye maksimum katkı sağlayan kaliteli insan kaynağını, Memoş Tantuni’nin en önemli sermayesi haline getirmek temel ilkelerimizdendir.

İK POLİTİKALARIMIZ VE UYGULAMALARIMIZ

• Gelişim ve büyüme hedefimizi destekleyecek çağdaş, katılımcı insan kaynakları politika ve programlarını geliştirmek
• Belirlenen hedef ve stratejileri doğrultusunda yetkin ve sonuç odaklı insan kaynağının işe alınmasını sağlamak
• Kurum kültürümüzü değişen ihtiyaçlarımız doğrultusunda geliştirerek, bu kültür içinde yetişen ve kariyerlerinde uzmanlaşan çalışanlarımızı, yöneticilik kadroları için hazırlamak
• Pro-aktif insan kaynakları uygulamaları ile çalışan memnuniyetini sağlayarak etkili ve motive edilmiş bir organizasyon oluşturmak
• Kurumsal strateji, iş hedefleri ve misyon doğrultusunda çalışanların performansını artırmak için gerekli olan eğitim ve gelişim desteğini vermek

İŞE ALIM FAALİYETLERİMİZ

İşgücü ihtiyaçlarımız şirket ve iş hedefleri doğrultusunda belirlenir ve karşılanır.

İşe alım sürecinde aday eğitim seviyesi, yenilik ve değişimlere açık olma, etik ilkelere bağlılık, pozisyonun nitelik ve beklentilerine uygunluk ve sektör koşulları dikkate alınır. Pozisyon gereklilikleri doğrultusunda deneyimli ve/veya deneyimsiz iç ve dış alımlar yapılmaktadır.

Mevcut açık pozisyonlarımıza başvuruda bulunmak veya genel başvuru yapmak isteyen adaylarımız özgeçmişlerini info@memostantuni.com adresine gönderebilirler.
Yapılan tüm başvurular gizli tutulmakta olup, görüşülen tüm adaylarımıza işe alım sürecinin tamamlanmasına paralel olarak olumlu / olumsuz geri dönüşler yapılmaktadır.